6000+ Nederlandstalige IT-specialisten binnen handbereik

Al meer dan 20 jaar betrouwbare partner

ISO 9001 gecertificeerd

Je hebt mogelijk al een team goede ontwikkelaars in huis die op dagelijkse basis zorgdragen voor het ontwikkelen van software. Toch heb je het idee dat er betere resultaten met dit team te behalen zijn. We zien dat het regelmatig voorkomt dat development teams moeite hebben met het stellen van prioriteiten, vaak omdat men teveel tijd besteed aan randzaken waardoor het échte ontwikkelwerk stil valt. Of omdat de waan van de dag de boventoon blijft nemen. In dergelijke situaties is het absoluut een meerwaarde om een Scrum master aan het team te verbinden. Capwell is in 1999 opgericht door twee IT’ers en sindsdien ondersteunen we onze partners bij het aantrekken van (Nederlands sprekende) specialisten op zowel freelance als permanente basis. Wij begrijpen waar je mee bezig bent en waar je naartoe wil en leveren de Scrum master die je kan helpen je doelen te realiseren.

Voorbeeldprojecten waarbij Capwell je kan verbinden met de juiste specialist

Het bewaken en optimaliseren van het hele ontwikkelproces - van concept tot realisatie

Het opzetten van retrospectives, sprint planning en sprint reviews

Het stimuleren van samenwerking tussen het Scrumteam en de Product owner

Het team beschermen tegen onderbrekingen tijdens de sprint

Het wegnemen van obstakels die van invloed zijn op (de prestaties van) het team

Het team en teamleden individueel en als geheel stimuleren het meeste uit zichzelf te halen

Zoek direct zelf op de IT-radar

Direct meer dan 45 Nederlandstalige Scrum Masters binnen handbereik

Succes verhaal

Scrum master zet neuzen in dezelfde richting en realiseert succesvolle Scrum implementatie

Een goede partner van Capwell, actief in de publieke sector, liep tegen problemen aan bij het implementeren van Scrum binnen de organisatie. Deadlines werden niet gehaald en de software die werd opgeleverd voldeed niet aan de requirements. Onderliggend probleem was dat er weinig verandering mogelijk leek te zijn in de werkcultuur. Toen de Scrum master de leiding nam, heeft hij door middel van een persoonlijke aanpak draagvlak gecreëerd. Dit zorgde er voor dat de welwillendheid binnen de organisatie toenam zodat de Scrum werkwijze toch succesvol geïmplementeerd kon worden. Deze verandering had tot gevolg dat het team elke twee weken een release kon doen, in plaats van elke zes weken. Bovendien sloot wat geleverd werd ook aan op de gestelde eisen! Deze Scrum master werd beschouwd als ‘coach voor het team’; hij hielp hen het beste uit zichzelf te halen. Met dit doel in het achterhoofd deed hij er alles aan om het team te helpen om op het hoogste niveau te acteren. Ook bij deze partner werkte deze specialist samen met de Product owner om er voor te zorgen dat de backlog in orde was en men klaar was voor de volgende sprint. Niet onbelangrijk is dat een goede Scrum master er ook voor zorgdraagt dat het team reëel blijft in wat ze kunnen opleveren na een sprint, zodat er geen beloften gedaan worden die niet (kunnen) worden nagekomen. Na de implementatiefase begeleidde onze UNIEK-orn een optimalisatieslag bij onze partner. Dit zorgde ervoor dat de Scrum methodiek zo werd afgesteld dat de laatste plooien werden glad gestreken en er geen Scrum werd bedreven om maar Scrum te bedrijven.